hrvatski

RACOSS Research activity, collaboration and orientation in social sciences in Croatia
and other post-socialist European countries (RACOSS) – IP-09-2014-9351

   ABOUT PROJECT


   EDUCATION


   DISSEMINATION


   RESULTS


   CONTACTDISSEMINATION

Conference title: 4th Days of Education Sciences

Organiser: Institute for Social Research in Zagreb

Place: Zagreb, Croatia

Date: 25.- 26. 10. 2018.

Presentation held on 26. october 2018

Authors and Title: Stjepan Mateljan & Maja Jokić: Tematska određenja istraživanja u obrazovnim znanostima autora iz 15 europskih post-socijalističkih zemalja

Abstract:
Upoznavanje specifičnosti i kompleksnosti istraživanja, problematike istraživanja kao odraza trenutnog stanja u društvu, dinamike razvoja i statusa određene znanstvene discipline uključujući i obrazovne znanost, najčešće se provodi analizom radova objavljenih u znanstvenim časopisima. Časopis kao ključni komunikacijski medij u znanosti forum je za komuniciranje znanstvenih postignuća, ideja, rasprava, razmjena informacija i kumuliranje znanja stečenih unutar određenog područja (Nolen, 2009). Članci u časopisima izvor su za empirijske analize istraživačkih tema, zastupljenosti određenih znanstvenih i teorijskih paradigmi, korištene metodologije, dobivenih rezultata istraživanja, vidljivosti tih istraživanja u relevantnoj znanstvenoj i akademskoj zajednici, a u slučaju obrazovnih znanosti, naročito i prepoznatljivosti od strane javnih politika. Svrha ovog istraživanja je usporednim bibliometrijskim analizama, točnije kvantitativnim sadržajnim analizama ključnih riječi članaka (n=2.395), čiji su autori iz najmanje jedne od 15 post-socijalističkih europskih zemlja (11 EU zemalja: Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Bugarska, Rumunjska, Slovačka, Češka, Poljska, Estonija, Litva, Latvija i 4 zemlje bivše Jugoslavije: BiH, Crna Gora, Makedonija i Srbije), objavljenih u časopisima (n=265) koji se bave obrazovnim znanosti i indeksiranih u bazi Scopus u razdoblju 1996-2013, utvrditi najfrekventnije istraživačke teme i njihovu dinamiku. Cilj istraživanja je utvrđivanjem sličnosti i razlika u istraživanjima u polju obrazovnih znanosti između pojedinih zemalja iz uzorka kojima je, iako su imale različite oblike socijalizma i procese tranzicije, ipak to društveno uređenje u osnovi zajedničko. Rezultati provedene analize pokazuju da su u ukupnom uzorku najfrekventnije kategorije ključnih riječi bile vezane uz formalno obrazovanje, poput pojedinih nastavnih predmeta, razine obrazovanja te kategorije izravnih dionika obrazovnog procesa, učenika (studenata) i učitelja (nastavnik). Komparativne analize frekvencije pojavnosti kategorija ključnih riječi u radovima objavljenim u nacionalnim časopisima tih zemalja (CEE časopisi) i radovima objavljenim u međunarodnim časopisima pokazuju da su najznačajnije razlike uočene u kategoriji razine i dionika obrazovanja. U CEE časopisima prevladavaju teme vezane uz osnovnu razinu obrazovanja (primary school) i učitelje, dok u međunarodnim časopisima dominiraju teme vezane uz visoko obrazovanje (higher education), učenike te informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT). Dinamika pojavnosti tih ključnih riječi rađena je u razdoblju 1996-2013 na ukupnom uzorku i za svaku od 15 zemlja. Značajan porast istraživanja vezanih uz osnovno obrazovanje vidljiv je od 2005.godine, dok se problematika učitelji(nastavnici) intenzivnije obrađuje od 2007.godine. U međunarodnim časopisima problematika visokog obrazovanja izraženija je nakon 2008. godine. O ICT najviše su pisali autori iz tri bivše jugoslavenske zemlje: Slovenije, Srbije i Hrvatske, dok je visoko informatizirana Estonija na začelju uz Makedoniju, Crnu Goru te BiH.

Link: doz_2018_Tematska određenja istraživanja u obrazovnim znanostima.pptx


Conference title: European Conference on Information Literacy (ECIL) 2018

Organized by: The Department of Information Management of Hacettepe University, the Department of Information and Communication Sciences of Zagreb University, the Information Literacy Association, and the Department of Information and Communication Studies at the University of Oulu, Finland

Place: Oulu, Finland

Date: 24.- 27. 9.2018.

Poster presentation on 27 September, 2018

Authors and title: Andrea Grkinić, Sonja Špiranec and Maja Jokić: Research Orientation and Collaboration in Information Literacy in Post-socialist European Countries

Abstract:
The objective of this paper is to define the process of research development of the field of information literacy (IL), to identify and to compare its tendencies and trends in research orientation and collaboration, and to describe the thematic focus of IL in post-socialist European countries. All European post-socialist countries are an integral part of the European Research Area (ERA) as European Union (EU) member states or EU candidate countries. The aim of this research is to determine how is the concept of IL elaborated in the scientific literature of authors from post-socialist European countries. The sample was obtained within the RACOSS project (IDIZ, 2015), led by Institute for Social Research in Zagreb, from the Scopus database. It consists of scientific social science papers published in the period 1996-2013 with at least one of the authors having an address from one of the 15 European post-socialist countries, 11 EU member states: Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croatia and 4 EU candidate countries: Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Serbia.Analyzed papers (N=45) were limited to the field of Information and Communication Science and contain the term literacy in the papers’ title, keywords, and/or abstracts. The higher-order term literacy was used in order to analyze conceptual patterns between IL and other related literacies. A content and bibliometric analysis of the papers will be conducted. The content analysis of the papers will be made using categories (strands) devised by Ola Pilerot (2016) for the field of IL: research, practice, and policy-making. The content analysis of the author’s affiliation institutions will be conducted using Järvelin & Vakkari’s (1990) categories of institutions for the field of Library and Information Science (LIS). The paper will also present a statistical descriptive analysis of authorship patterns (geographical distribution, affiliation, and collaboration) and keywords. The research will provide a deep and thorough insight into a research activity, orientation, and collaboration in the field of IL in post-socialist European countries. The research is also intended to shed a light on the differences between information literacy and other connected literacies (for example, media literacy, digital literacy, and computer literacy) as treated in the literature sample. The papers’ results will serve as a reference point to future research and as a reference point for comparison with similar research conducted in other countries in the field of IL.

Link: https://www.conftool.pro/ecil2018/sessions.php


Conference title: 16th International Conference on Scientometrics & Informetrics

Organized by: The International Society for Informetrics and Scientometrics (ISSI)

Place and date: Wuhan, China, 16 October - 20 October 2017

Poster presentation 20 October, 2017

Authors and title: Jokić, Maja; Mateljan, Stjepan; Petrović, Nikola. Are the social sciences from the European post-socialist countries integrated in the "Western social sciences"?

Abstract:
Social sciences until the end of the 1980s, were divided between Western social sciences or ‘first world social science’ and ‘second world social science’ from the communist countries (Garneau, 1985). Nowdays, all Central and Eastern European post-socialist countries (CEE) are an integral part of the ERA (European Research Area), as EU member states or EU candidate countries. In this research we intend to shed light on the integration of social sciences of European post-socialist countries (N=15; 11 EU countries and 4 candidate EU countries) based on publishing and citations account in international/domestic journals. Sample was obtained from the Scopus database, and it consists of social science papers with at least one of the authors having an address from one of the 15 European post-socialist countries: 11 EU members states: Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croatia, and 4 EU candidate countries: Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Serbia. Analysed papers (N=33.837) were published in 2587 international and 157 CEE journals (from sampled countries) in the period 1996-2013 and reclassified according to the Croatian science classification which was based on OECD classification fields (economics, education, information and communication science, law, political science, psychology, sociology, and 3 interdisciplinary fields). Results indicate a gradual integration of European post-socialist social sciences in Western social sciences. Significant increase occurs after the most of CEE countries joined the EU in 2004. Political science, information science and interdisciplinary social sciences are fields that are frontrunners in this integration. CEE countries that are most oriented towards international journals are small CEE countries and Hungary.

Link: http://www.issi2017.org/media/Programmme%20of%20ISSI%202017.pdf
Conference title: 13th Conference of the European Sociological Association

Organized by: ESA (European Sociological Association)

Place and date: Athens, Greece, 29 Aug. - 01 Sept. 2017

Oral presentation in Research network - Science and Technology, 01 September, 2017

Authors and title: Petrović, Nikola; Jokić, Maja; Mateljan, Stjepan; Stamenić, Boris: Central and Eastern European social science journals on an academic semiperiphery

Abstract:
Similar to its economy CEE science finds itself on a semiperiphery, with occasional breakthroughs towards the core of global science. We analyse CEE journals as one of the main carriers of academic reputation of this region. In contrast to leading Western social science journals that are predominantly published by major publishing houses (Larivière, Haustein and Mongeon, 2015), leading journals in post-socialist Central and Eastern Europe are mostly published by national academic institutions.
This paper presents results of the quantitative and qualitative analysis of social science journals indexed in Scopus and based in one of the 13 European post-socialist countries (Croatia, Estonia, Lithuania, Poland, Czechia, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Macedonia). The classification of these journals based on their disciplinary orientation and type of publisher is presented and compared with the classification of social science journals from these countries that are indexed in Urlichsweb. Semi-structured interviews with current or former editors-in-chief of social science journals indexed in Scopus are used in order to place them within a broader social and scientific context.
We investigate how these journals attempt to achieve a more prominent role in the highly competitive world of scientific journals and why they fail or succeed. Social science journals’ missions, orientations and survival strategies are categorised and compared. Also these journals forge different transnational networks within but also outside the European research area.

Link: http://esa13thconference.eu/
Conference title: 9th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML 2017)

Organized by: ISAST (International Society for the Advancement of Science and Technology)

Place and date: 23 - 26 May, Limerick, Ireland

Oral presentation in session "Research Strategies and Metrics", 23rd May, 2017

Authors and title: Lazić, N., Jokić, M. & Mateljan, S.: Reliability of Scopus subject classification of journals and its impact on bibliometric research

Abstract:
In this paper we were trying to analyze how Scopus subject categories of journals can influence processing and use of bibliographic data in bibliometric or scientometric research. The sample for this research was obtained from Scopus database as a result of the search strategies of scientific productivity and citations of social scientists from 15 European post-socialist countries (Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia) for the period 1996-2013. The sample consisted of bibliographic records of 83,059 papers published in 4,896 journals. Each of 4,896 journals, classified to social sciences according to Scopus' subject categories, was analysed and reclassified according to OECD-based Croatian classification of social sciences, by a subject specialists. The results of reclassification process were huge decreased, in number of journals, from initial 4,896 it fell to 2,744 titles, as well as number of papers (N=35653 papers), to only 42.9% of the initial number. In addition to a significantly smaller number of papers and journals, there are significant differences in the citations count. The obtained results confirm Wang & Waltman (2016) thesis that the accuracy of a classification system can seriously influence bibliometric studies.

Link: http://www.isast.org/qqml2017.html
The title of the conference: XXXVI Sunbelt conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA)

Organized by: International Network for Social Network Analysis (INSNA)

Place: Newport Beach, California, USA, Duration: 5-10.4.2016.

Oral presentation in session "Bibliometrics" on 9th, April, 2016:

Author and title: Letina, S.: Network and actor attribute effects on performance of researchers in two fields of social science

Abstract:
The methodology and theories developed in social network research encouraged numerous research, and enhanced hypotheses, about the effect of scientific collaboration on the individual scientific performance. Previous research used many different measures for description of the scientist’s position in the network, to determine its association with his performance. Although, as shown in other contexts, the individual performance is not only the result of the structural position, the attributes of the actor were often ignored. The aim of the study is to explore the network and actor attribute effects on the scientist’s performance. By employing the auto-logistic actor attribute models, the extension of exponential random graph models, it is possible to include actor attributes and analyse their effects simultaneously with network effects.
This study analyses the scientists in two fields of social sciences (psychology and sociology) in Croatia. Based on publication data from 1992 to 2012, extracted from two international (Web of Science, Scopus) and one national source (National University Library), the co-authorship network for the 1992-2001 period is constructed. Nine structural effects are specified: Density, Activity, Contagion, Ego-2Star, Alter-2Star1, Alter-2Star2, T1, T2 and T3, together with five actor attributes: gender, location, institution type, age and previous productivity, to predict individual performance measured by the number of published papers of a scientist in the 2002-2012 period.
Results show that being in the 50% of the most productive scientists in the 2002-2012 period is dependent upon the co-authorship network in the 1992-2001 period. Different structural parameters are important predictors and their effect on future performance is different for the two examined fields. Being connected with others is not by itself related with higher future productivity. In psychology, being in a closed structure is negatively related with the probability of the outcome – being above median in productivity. In sociology, being active in the network is a negative predictor, while having a tie with an actor whit the attribute - above average future productivity, is positive. Previous productivity and institution type, in both fields, and age, only in sociology are significant actor attribute effects. There are two opposite views on optimal ego-net structure regarding how it generates social capital of an individual, often represented by Burt’s structural hole theory and Coleman’s social closure theory, with the main difference being whether the presence or absence of ties among alters in an ego-net is optimal for an ego. To provide some insight on this issue, log-odds are used to examine the change in the probability of the outcome for three prototypical ego-net structures: open, closed and complex. Results suggest the optimal ego-net structure for future productivity is different for two examined fields and varies according to the presence of attribute in alters (being among 50% of the most productive in the field). The robustness of the models is checked with a different but related dependent variable – H-index of a scientist.
Results are interpreted in the light of specific disciplinary cultures in a small and peripheral scientific community and some directions for future research are identified.

Link: http://insna.org/sunbelt2016/
On 11th December, 2015 at the Institute for Social Research in Zagreb during the Open Day of the Institute for Social Research in Zagreb Nikola Petrović and Stjepan Mateljan had a presentation on "Investment in Croatian science in European context" where they discussed the issue of investing in science in Croatia and in the other post-socialist countries.

More information about this event can be found here.
On Saturday, 30th October, 2015 at Faculty of Philosophy in Novi Sad (Serbia), on the conference "Current trends in psychology" organized by the Department of Psychology, dr. Srebrenka Letina had a presentation on subject "Taking into account the individual and the context: Auto-logistic actor attribute models (ALAAM)".

More information about this event can be found here.