english

RACOSS Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija istraživanja u društvenim znanostima u Hrvatskoj
i ostalim postsocijalističkim europskim zemljama (RACOSS) – IP-09-2014-9351

   O PROJEKTU


   EDUKACIJA


   DISEMINACIJA


   REZULTATI


   KONTAKTEDUKACIJA

Naziv tečaja: Advanced Data Analysis

Razdoblje: od 3.3.2018. do 27.6.2018.

Mjesto: Online tečaj

Ogranizator: Udacity, Inc.

Usvojena znanja: Statistika za istraživače, uređivanje podataka, uočavanje obrazaca u podacima.
Naziv tečaja: Data Analysis with Python and SQL

Razdoblje: od 14.11.2017. do 3.3.2018.

Mjesto: Online tečaj

Ogranizator: Udacity, Inc.

Usvojena znanja: Uvod u Python, uvod u analizu podataka, praktična statistika.
Naziv tečaja: Programer internet aplikacija – C# i ASP.NET

Razdoblje: od 23.10.2017. do 2.2.3018.

Mjesto: Zagreb, Hrvatska

Ogranizator: Algebra

Usvojena znanja: Izrađivanje .NET Internet aplikacije korištenjem Visual Studio razvojne okoline. Objektno orijentirano programiranje korištenjem C# kroz Model-View-Controller (MVC) obrazac softverske arhitekture.
Naziv radionice: Bibliometric Network Analysis and Science Mapping Using VOSviewer

Organizator: Centre for Science and Technology Studies (CWTS)

Datum: 6. – 7. travnja 2017.

Trajanje: 2 dana

Mjesto: Leiden, Nizozemska

Predavači: Ludo Waltman, Nees Jan van Eck

Sadržaj radionice:

Na radionici se dobio uvod u analizu bibliometrijskih mreža i mapiranja znanosti, s posebnim naglaskom na programsko rješenje VOSviewer (www.vosviewer.com) razvijeno pri CWTS. Upoznati smo s glavnim tehnikama analize bibliometrijskih mreža i mapiranja znanosti. Posebni naglasak dat je na njihovu primjenu u vrednovanju istraživanja i kontekstu znanstvene politike. Intenzivno se radilo u VOSvieweru te se potanko prolazilo kroz sve funkcionalnosti. Dodatno smo vježbali i na CitNetExploreru, novom alatu za analizu bibliometrijskih mreža, dostupnom na www.citnetexplorer.nl.

Problematika obrađena na radionici bit će primijenjena u istraživanjima vezanim uz projekt RACOSS, ali i drugim scientometrijskim istraživanjima.

Sudionici: Radionici je prisustvovalo 11 sudionika, iz Belgije, Danske, Francuske, Hrvatske (Stjepan Mateljan, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Nizozemske, Njemačke, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva.
Naziv radionice: Advanced Citation Analysis

Organizator: Centre for Science and Technology Studies (CWTS)

Datum: 4. – 5. travnja 2017.

Trajanje: 2 dana

Mjesto: Leiden, Nizozemska

Predavači: Ludo Waltman, Martijn Visser, Alex Rushforth

Sadržaj radionice:

Radionica se fokusirala na sve važne vidove računanja i tumačenja napredne citatne statistike, uključujući normalizaciju područja, metode brojanja (cjelovito ili razlomljeno) te metriku odjek časopisa (Impact Factor, Eigenfactor, SNIP). Također je ponudio detaljniji pregled razlika između Web of Science i Scopusa, dvije najvažnije bibliografske i citatne baze podataka.
Radionica se bavila i korištenjem analize citiranosti u kontekstu vrednovanja istraživanja te namjerne i nenamjerne posljedice koje korištenje citatnih analiza može imati. Dodatni fokus bio je i na rangiranje sveučilišta (CWTS Leiden Ranking) te na analizi citiranosti na razini pojedinih istraživača.

Problematika obrađena na radionici bit će primijenjena u istraživanjima vezanim uz projekt RACOSS, ali i drugim scientometrijskim istraživanjima.

Sudionici: Radionici je prisustvovalo 10 sudionika, iz Belgije, Danske, Francuske, Hrvatske (Stjepan Mateljan, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Nizozemske, Sjedinjenih Američkih Država, Švedske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Naziv predavanja/radionice: O problematici sadržajnih analiza

Datum: 13. 12. 2016.

Mjesto: Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11

Predavač: dr. des. Boris Stamenić

Sudionici: suradnici na projektu RACOSS

Cilj: Predstaviti metodološki i teorijski okvir sadržajnih analiza kao dopunu interpretaciji kvantitativnih podataka i dobivanja što cjelovitije slike stanja i orijentacije istraživanja u društvenim znanostima zemalja koje imaju zajedničku odrednicu da su bile socijalističke zemlje.

Prezentacija
Naziv radionice: Uvod u mrežni pristup i analiza ego mreža

Datum: 27. 4. 2016.

Mjesto: Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 8

Trajanje: 2 sata

Predavač: dr. sc. Srebrenka Letina

Sudionici: suradnici na projektu i zainteresirani djelatnici Instituta i drugih znanstvenih ustanova

Cilj: Predstaviti teorijske i metodološke temelje mrežnog pristupa u istraživanjima u društvenim znanostima, s naglaskom na metode, koncepte i istraživanja vezana uz aktivnosti i ciljeve projekta RACOSS. Dodatni cilj je bio sudionicima predstaviti teorijsko-metodološki pristup koji, osim što će biti korišten u ovom projektu, im može biti koristan u njihovom istraživačkom radu općenito.

Sadržaj radionice:

Radionica je tematski podijeljena u dva dijela: uvod u mrežni pristup i analiza ego mreža.

I. DIO

Što je mrežni pristup?
Kratka povijest pristupa
Metodologija mrežnog pristupa
Važnost mrežnog pristupa i poteškoće
Dvije vrste istraživanja

II. DIO

Analiza ego mreža
Istraživački primjeri

U prvom dijelu prisutnima su prezentirani teorijski temelji mrežnog pristupa, počevši od specifičnosti te paradigme, preko kratkog pregleda povijesnog razvoja, do potencijala koji nudi u istraživanju različitih tematika. Prezentirane su osnovne ideje pristupa, s naglaskom na metodološki aspekt planiranja i provedbe istraživanja. Krenulo se od prikaza mrežnog pristupa kojim se ispituje definirana grupa ljudi i interakcije među njima. Kroz opise koraka u istraživanju, ukazalo se na specifične zahtjeve i jedinstvene elemente mrežnih istraživanja. Korištene su vizualizacije mreža iz istraživanja u različitim granama društvenih znanosti, uključujući mreže koautorstva hrvatskih znanstvenika iz tri polja društvenih znanosti u periodu od 1992. do 2012. Prvi dio je zaključen kritičkim osvrtom na neke poteškoće u realizaciji mrežnog istraživanja te najnovijim razvojima u području statističkih testiranje mrežnih hipoteza.

U drugom dijelu radionice usmjerilo se na specifičnu vrstu istraživačkog nacrta u mrežnim istraživanjima – tzv. analizu ego(centričnih) mreža. Taj nacrt istraživanja će biti korišten u nekoliko elemenata projekta RACOSS, stoga je cilj ovog dijela radionice bio ukazati na razlike ovog pristupa u odnosu na cijelomrežni pristup, koji će biti korišten pri analizi podataka o koautorstvu. Objašnjeni su osnovni elementi istraživanja ego mreža i njihova teorijska racionala (npr. način prikupljanja podataka, korištene mjere ego mreža, statistička analiza). Teorijsko-metodološki dio radionice je bio potkrepljen opisom metodologije i rezultata tematski bliskih istraživanja u drugom kontekstu.

Na kraju radionice sudionici su diskutirali o ulozi, potencijalu, poteškoćama i mogućim rješenjima tih poteškoća primjene ovog pristupa u projektu RACOSS.

Prezentacija
Naziv radionice: EgoWeb 2.0: Fleksibilan softver za prikupljanje mrežnih podataka

Organizator: International network for social network analysis (INSNA)

Datum: 5. travnja 2016, 8:00 - 11:00

Trajanje: 3 sata

Mjesto: Newport Beach, Kalifornija, SAD

Predavači: David Kennedy (RAND Corporation), davidk@rand.org
Marie Kennedy (Loyola Marymount University)

Sadržaj radionice:

Sudionici radionice su učili kako koristiti EgoWeb 2.0, "open-source" i dostupan softver za prikupljanje, administraciju i analizu mrežnih podataka. Naglasak je bio na stjecanju znanja kako kreirati instrumente za prikupljanje podataka kojima se može pristupiti sa laptopa, mobilnih tableta ali i weba. Može biti korišten za prikupljanje podataka o ego mrežama, ali i za ispitivanje cjelovitih i kognitivnih mreža.
Sudionici radionice su naučili programirati ankete kojima se pita ispitanika o njegovim alterima slobodnim izborom ili generiranjem odgovora kroz odabrani izbornik. EgoWeb ima fleksibilne i logično napredne opcije koje omogućuju da se mnoga pitanja postave na način kojim se reducira napor i vrijeme koje ispitanik tipično mora uložiti kad sudjeluje u istraživanjima ove vrste. Također, EgoWeb omogućuje instant vizualizacije prikupljenih podataka u svrhu facilitiranja eksplorativnog/kvalitativnog prikupljanja podataka o ego mrežama. Nadalje, EgoWeb omogućuje i output osnovnih analiza te eksportiranje podataka u jednostavni format za analizu u standardnim analitičkim paketima poput R-a.
Dodatne informacije o EgoWeb 2.0 su dostupne na egoweb.info i linku www.rand.org/methods/egoweb.

Što ste naučili i u kakvoj je relaciji stečeno znanje sa istraživanjima na projektu Zaklade.

Naučeni sadržaj je detaljno opisan u sadržajnom opisu radionice. Korist tog stečenog znanja za projekt Zaklade proizlazi iz činjenice da u nekoliko elemenata našeg planiranog istraživanja (anketno ispitivane, te kvalitativni intervju), pored ostalih relevantnih pitanja, koristimo pristup iz analiza ego mreža za ispitivanje obrazaca suradnje među znanstvenicima društvenih znanosti iz 15 europskih zemalja. Naime, uz analize cjelovitih koautorskih mreža dobivenih iz baza koje ćemo koristiti u projektu, aktivno planiramo koristiti i ovaj alternativni nacrt mrežnog pristupa. Pohađanjem radionice stečena su dodatna znanja o konstrukciji, generiranju i prikupljanju podataka na učinkovit način, budući da se radi o softveru koji je jedan od novijih od mnogih mogućih načina provedbe istraživanja ego mreža.
Naziv radionice: Agent-based Models (ABM) u analizi društvenih mreža s programom Netlogo

Organizator: International network for social network analysis (INSNA)

Datum: 5. travnja, 2016 15:00 - 21:30

Trajanje: 6 sati

Mjesto: Newport Beach, Kalifornija, SAD

Predavači: Dr. Wouter Vermeer (Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University), Wouter.vermeer@northwestern.edu
Arthur Hjorth (Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University), Arthur.hjorth@u.northwestern.edu

Sadržaj radionice:

Netlogo (http://ccl.northwestern.edu/netlogo/) predstavlja dostupno, "open source", programsko okruženje za modeliranje i simulaciju prirodnih i društvenih fenomena. Osmislio ga je by Prof. Wilensky, te je trenutno najcitiraniji programski jezik za ABM u društvenim znanostima. Od nastanka ovog programa 1999., Centar za povezano učenje i računalno modeliranje (Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling (CCL)) je kontinuirano razvijao njegova nova svojstva i ekstenzije.
Netlogo modeli, i ABM općenito, su odgovarajući alat za istraživanje složenih sustava kroz vrijeme, te za tzv. analize scenarija. U okviru izgradnje ABM modela moguće je „dati“ instrukcije tisućama tzv. „agenata“ koji djeluju nezavisno. Time je moguće istraživati veze između mikro razine ponašanja pojedinaca i makro razine obrazaca koji izranjaju iz te interakcije.

Što ste naučili i u kakvoj je relaciji stečeno znanje sa istraživanjima na projektu Zaklade.

Stečena su osnovna znanja za korištenje Netlogo programa putem praktičnog i direktnog pristupa u kojem su sudionici ohrabreni da rade na vlastitim istraživačkim pitanjima i podacima. Naglasak je bio na pružanju podrške novim i starim korisnicima u njihovim nastojanjima da učinkovito ugrade Netlogo u istraživačke projekte na kojima rade.
Kako se mi na projektu bavimo koautorskim mrežama na više razina (pojedinaca, disciplina, država) i imamo za cilj promatrati njihov razvoj kroz vrijeme, korištenje ABM pristupa nam omogućuje da pri analizi prikupljeni podataka možemo vršiti usporedbe tih opaženih mreža s mrežama konstruiranim putem ABM. Na taj način možemo doći do zaključaka o mehanizmima suradnje na različitim razinama analize. Potencijal ovog pristupa je u mogućnosti razvoja i testiranja specifičnih istraživačkih hipoteza o nastanku strukture mreže suradnje.

Link: http://insna.org/sunbelt2016/
SIENA Winter School – Longitudinal analysis of social networks

Dr. sc. Srebrenka Letina sudjelovala je na SIENA Winter School – Longitudinal analysis of social networks u organizaciji ETH Zurich, Department of Humanities, Social and Political Sciences, Chair of Social Networks, koja se održavala od 15. do 19. 02.2016.

 

Zurich - SIENA Winter School

Polaznici i predavači Siena zimske škole u Zurichu, veljača, 2016.

Cilj radionice bio je upoznavanje polaznika s analizom longitudinalnih mrežnih podataka (grupno centriranih) koristeći stohastičke modele bazirane na akterima, kao i upoznavanje s programom RSiena namijenjenim tim analizama. Predavači zimske škole su bili: Per Block, Zsofia Boda, Christoph Stadtfeld i Tom Snijders.

Sadržaj radionice po specifičnim temama: Uvod u SIENA modele i R softver, strategije procjene, modeli selekcije I utjecaja, selekcija modela, dvo-modne mreže, koevolucija mreža, usporedba s drugim statističkim modelima i multigrupnim analizama.

Više o radionici na poveznici: http://www.social-networks.ethz.ch/education/siena-winterschool-on-longitudinal-social-network-analysis.html.