english

RACOSS Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija istraživanja u društvenim znanostima u Hrvatskoj
i ostalim postsocijalističkim europskim zemljama (RACOSS) – IP-09-2014-9351

   O PROJEKTU


   EDUKACIJA


   DISEMINACIJA


   REZULTATI


   KONTAKTO PROJEKTU

Voditeljica projekta: Maja Jokić

Trajanje projekta: 48 mjeseci; od 15. 09. 2015. do 14. 09. 2019.


Sažetak:

Temeljna funkcija znanosti, posebno društvenih, jest utjecaj na razvoj društva. Usprkos tomu, status društvenih znanosti u društvu, kao i njihov utjecaj na razvoj, manje su istraživane teme u odnosu na prirodne i primijenjene znanosti.

U Hrvatskoj se društvenim znanostima bavi približno četvrtina registriranih znanstvenika, vezanih najvećim dijelom uz rad 7 instituta i svih 7 sveučilišta. Glavna istraživačka pitanja ovog projekta su: Kojim temama i kakvom problematikom se bave ti stručnjaci? Gdje objavljuju rezultate svojih istraživanja? Surađuju li međusobno unutar ustanova, na razini zemlje i na međunarodnoj razini? U kojoj mjeri su rezultati njihovih istraživanja dostupni i prepoznati kroz citiranost? Kakav je značaj i uloga nacionalnih časopisa iz društvenih znanosti u prijenosu i dostupnosti znanja? Postoje li razlike u obrascima znanstvenog komuniciranja u pojedinim poljima društvenih znanosti i koje su?

Kako bi se dobila što cjelovitija slika stanja u Hrvatskoj, u projekt su uključene europske post-socijalističke zemlje: 10 zemalja koje su danas članice EU (Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Slovenija) i zemlje bivše Jugoslavije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija). Za ostvarivanje postavljenih ciljeva koristit će se kvantitativni (bibliometrijske analize, upitnici, analiza društvenih mreža) i kvalitativni (intervjui) metodološki pristupi koje je osmislio i provodit će interdisciplinarni tim stručnjaka. Temeljni izvor podataka o produktivnosti, citiranosti, autorstvu, suradnji, časopisima, ustanovama i zemljama je baza Scopus. Za statističke podatke o zemljama koristit će se Eurostat i razni nacionalni izvori.

Očekivani doprinosi projekta su teorijski i primijenjeni, od uvida u znanstveni potencijal u istraživanjima društvenih znanosti uključenih zemalja, preko razvoja i primjena kompleksne metodologije prikupljanja i obrade raznovrsnih podataka, do ponude hrvatskoj znanstvenoj politici relevantnih elementa i indikatora za razvoj i primjenu prihvatljivijih sustava za vrednovanje znanstvenog rada i pomoć pri donošenju relevantnih odluka.


Suradnici:

Andrea Mervar

Dora Zgrabljić Rotar

Darja Maslić Seršić

Tonči Kursar

Sonja Špiranec

Dejana Bouillet

Nikola Petrović

Srebrenka Letina

Stjepan Mateljan